Xem vận mạng của người mang chân mày dài

Tin Tức

Những người có chân mày dài thường mang những đặc điểm về tính phương pháp, vận mạng như thế nào?

Bạn hiểu gì về những người mang chân mày dài? Những người mang chân mày dài là người có những đặc điểm sau:

  • giả dụ chân mày dài hơn mắt thì có tướng phú quý
  • chân mày dài mà cao là tướng sở hữu quyền uy phúc lộc
  • chân mày dài mà rủ xuống mắt là người đại thọ, sống lâu.
  • lông mày dài hơn mắt là người trung thực và sở hữu lộc.

Mày cong dài quá mắt, trông óng mượt (óng mượt là mang sức sống) nhưng vừa phải (không đậm quá, ko thưa quá, không rậm quá) là người sáng tạo mẫn tuệ nhưng nếu độ dài không đủ (hay ngắn bằng mắt) thì phải sở hữu nốt ruồi ở trong lông mày mới đắc cách.
lông mày dài quá mắt, hướng mọc lông mày xuôi về đuôi mắt, phủ kín xương lông mày (bất đề cập chân mày nào mà lộ mi cốt đều là tướng hung hãn tướng bất trắc hết), chân mày ko được mọc lên trên hoặc mọc xuống dưới thì là người tâm tính trung hậu sáng tạo hào phóng, biết phổ quát hiểu rộng. Chân mày mọc quá đậm, quá lên, quá xuống đều là dở, chỉ cần phủ mi cốt là được.
chân mày mọc dài quá mắt, đuôi mọc vẩy cao lên đầu (có thế bay lên). Nhưng nếu như sợi chân mày thô thì là người cuồng phóng (tính phóng khoáng tới mức điên), hào sảng tới mức vô lý ( kiểu như công tử Bạc liêu).
chân mày mọc dài ra, mọc cao lên phía trán thì phú quý thành đạt.
lông mày đen (như mực tàu), tươi mịn, sợi dài bóng bẩy, dài bằng hoặc dài quá mắt thì quý hiển và thành danh. Giả dụ lông mày mọc dài quá đuôi mắt quý hơn là bằng mắt.
chân mày dài cong tươi mịn đẹp: được hưởng gia vận đẹp, Cả nhà vợ con gia đình hạnh phúc.
chân mày dài bất thường
những sợi chân mày dài nhất là càng phía đuôi càng dài, sợi lông mày dài, hình thể chân mày mang chiều cong xuống đầy đủ trăng. Nếu như ở tuổi luống tuổi mà chân mày sở hữu vài sợi bạc thì sẽ thọ.
Trước tuổi trung niên, chân mày đang thông thường, đột ngột có vài sợi lông mày dài thất thường mọc rất dài ra thì chắc chắn sẽ chết non trong vòng 3 năm đến ( đây là điềm báo trước cho các người có lông mày dài bất thường).

Trả lời